BOBROWNIKI MAŁE      BOGUMIŁOWICE      GOSŁAWICE      KĘPA BOGUMIŁOWICKA      KOMORÓW      ŁĘTOWICE      MIKOŁAJOWICE      OSTRÓW      RUDKA      SIECIECHOWICE      WIERZCHOSŁAWICE  
WYBORY SOŁECKIE W GMINIE WIERZCHOSŁAWICE
31 marca 2019 r.
  Liczba osób uprawnionych do głosowania:  8720  
  Liczba osób, które wzięły udział w głosowaniu:  1423  
  Frekwencja:  16.32%  
    BOBROWNIKI MAŁE2  5  
    BOGUMIŁOWICE1  3  
    GOSŁAWICE2  7  
    KĘPA BOGUMIŁOWICKA1  4  
    KOMORÓW1  4  
    ŁĘTOWICE2  8  
    MIKOŁAJOWICE1  5  
    OSTRÓW1  3  
    RUDKA1  3  
    SIECIECHOWICE1  2  
    WIERZCHOSŁAWICE1  6  


© Urząd Gminy Wierzchosławice 2019